Internet – nejdřív Ochrana, pak Radost (IOR)

Úvodní strana Seznam Projektů Internet – nejdřív Ochrana, pak Radost (IOR)

Projekt Internet – nejdřív Ochrana, pak Radost (IOR) usiluje o prevenci kyberšikany mezi dětmi ve věku 10-17 let pomocí online profilů na sociálních sítích. Pomocí videí, audio či jinak zajímavého obsahu se snažíme o osvětu a sdílení pozitivních příkladů a návodů. Působíme na děti a mladé uživatele sociálních sítí právě, když jsou online a mohou být svědky, oběťmi či nevědomými původci kyberšikany.

Shlédněte video projektu IOR: Nebuď Jeti na sociálních sítích.

Oficiální stránky projektu naleznete zde.

Prioritní osa: MV

Budeme rádi, když se k nám online či offline připojíte. Níže naleznete podrobnější informace o projektu, dokumenty ke stažení, nebo informace o dílčích aktivitách jako je například debatní turnaj. V neposlední řadě se připojte k našim aktivitám na konkrétních sociálních sítích, uvidíme se tam.

Hlavními cíli IOR je:

Zprostředkovat preventivní postupy, zvýšit rozšíření správného chování a  zavedených, osvědčených postupů v Evropě, týkajících se správného využívání sociálních sítí mladými lidmi ve věku 10 až 17 let. Projekt usiluje o strukturování aktivit zaměřených na tuto specifickou, zranitelnou skupinu, která často využívá stejné komunikační kanály, které mohou být zneužity také  pro šíření aktů násilí. Koordinovaná kampaň, zahrnující všech 27 členských států EU, bude zahrnovat:

 • tvorbu a rozšíření krátkého animovaného videa
 •  tvorbu a správu profilů sociálních sítí
 •  šíření výsledků projektu v národních a mezinárodních společenských souvislostech.

Výsledky, shromážděné na národní úrovni v každé z partnerských zemí, budou shromážděny v  národní zprávě, stejně tak jako v souhrnném evropském dokumentu pojednávajícím o: přístupu, zvycích, z projektu vyplývajících témat, způsobech užívání sociálních sítí mj. z hlediska prevence rizik. Práce na projektu bude založena na shromáždění již existujících materiálů souvisejících s daným  tématem, na sledování činitelů působících na poli sociálních sítí, a především na přímém dialogu mezi  společenskými činiteli a mladými lidmi, získávání informací o vzorcích chování. Obecným problémem  aktivit zaměřených na malé zájmové skupiny nebo specifické věkové skupiny je často neatraktivnost  těchto aktivit pro členy cílové skupiny. Tvorba krátkého videa a strukturování aktivit pro cílovou  skupinu za účasti mladých lidí zajistí větší atraktivitu a přístupnost produktů a výstupů projektu pro  členy cílové skupiny.

Cíle projektu:

 1.  Zvýšit povědomí o nebezpečích, která jsou spojená s užíváním sociálních sítí.
 2.  Podpora sdílení a šíření informací napříč jednotlivými zeměmi a organizacemi.
 3.  Vyzkoušet komunikační vzdělávací nástroje.
 4.  Výzkum a monitoring vztahu mladých lidí k sociálním sítím.
 5.  Tvorba krátkého videa a materiálů v takové podobě, která osloví členy cílové skupiny.

Projekt financován z programu Daphne III

Oficiální stránky projektu zde

 

 

 • Ohlédnutí za rokem 2014

  Ohlédnutí za rokem 2014

  Konec roku 2014 se nese ve znamení konce dvou velkých projektů zaměřených na problematiku šikany a kyberšikanu.více

  Vydáno 16. 12. 2014

   

 • Ohlédnutí: Konference Kyberpsycho

  Ohlédnutí: Konference Kyberpsycho

  Před časem proběhla v Praze konference KYBERPSYCHO. Nabízíme tedy malé ohlédnutí a připomenutí, o čem se jednalo.více

  Vydáno 20. 11. 2014

   

 • K tématu Facebooku a experimentů na uživatelích

  K tématu Facebooku a experimentů na uživatelích

  Není to tak dlouho, co se na veřejnosti objevila informace o tom, že společnost Facebook provedla menší experiment na svých uživatelích. Jak se vlastně stavět k fenoménu sociálních sítí?více

  Vydáno 15. 08. 2014

   

 • Riga: Konference projektu IOR

  Riga: Konference projektu IOR

  Ve dnech 25. až 27. června proběhla v lotyšském hlavním městě Rize mezinárodní konference účastníků projektu IOR.více

  Vydáno 04. 07. 2014

   

 • Konference projektu IOR

  Konference projektu IOR

  Kyberšikana je všudypřítomná a zákeřná, řekla Eckertová na konferenci projektu IOR – internet, nejdřív ochrana, pak radost.více

  Vydáno 24. 06. 2014

   

 • Beseda v pražském Národním informačním centru pro mládež

  Beseda v pražském Národním informačním centru pro mládež

  V pátek 11. dubna 2014 proběhla v pražském Národním informačním centru pro mládež beseda „Jak mohou mladí pomáhat a chránit (se) online… aneb projekty ICT bezpečnosti“.více

  Vydáno 17. 04. 2014

   

 • <strong>Děti vědí o hrozbách na internetu, často ale podlehnou pokušení</strong>

  Děti vědí o hrozbách na internetu, často ale podlehnou pokušení

  PRAHA (9. února 2014) – České děti dnes již dobře vědí, jaké na ně na internetu číhá nebezpečí. Uvědomují si hrozbu zneužití osobních údajů nebo ztíženou možnost ověřit si osobu, se kterou komunikují na sociálních sítích, často ale tato rizika podceňují. Vyplývá to z debat s dětmi a mladými lidmi, které se uskutečnily v rámci projektu Internet – nejdřív ochrana, pak radost (IOR) pod patronací obecně prospěšné společnosti Komunikujeme.více

  Vydáno 05. 03. 2014

   

 

 

nahoru