BB - Cybermentors

Úvodní strana Seznam Projektů BB - Cybermentors

Pronásledování, šikana a kyberšikana jsou vážné problémy, kterým čelí mladí lidé po celé Evropě. Prostřednictvím prověřeného mentoring modelu, vypracovaného organizací Beatbullying, jsou mladí lidé ve věku 11 až 25 let vycvičeni jako specialisté v peer-mentoringu (tj. pomoc od vrstevníků), nazývaném CyberMentors (kyberporadci). Program mentorům umožňuje vytvořit jak offlinovou strukturu pomoci formou komunikace a spolupráce se svými spolužáky a známými, a zároveň také tvorbu online sítě komunikace a vzájemné podpory, která je založena na principu sociální sítě. Hlavní strukturu poskytované podpory tvoří akreditovaní poradci a odborníci.

 

Prioritní osa: Děti jako oběti a pachatelé násilí

Program CyberMentors je prvním svého druhu, který pracuje jak online, tak offline, a zajišťuje tak pomoc mladým lidem za využití moderních technologií, se kterými mladí lidé denně čím dále intenzivněji pracují. CyberMentors je jedinou platformou na principu sociální sítě, která je schválená jako model online terapeutické intervence organizací Centre for Excellence and Outcomes in Children and YoungPeople’sServices (C4EO), jedinou platformou certifikovanou jako naprosto bezpečná organizací ChildExploitation and Online Protection Centre (CEOP) a britskou InformationCommissioners’ Office (ICO).

Cílem předkládaného projektu je rozšířit model CyberMentors, a zpřístupnit ho tak v dalších zemích v Evropě.

Cíle projektu

a.  Rozvinutí online portálu CyberMentorEurope – umožní okamžitý přístupomoci v mateřském jazyce;

b.  bude navázána spolupráce se 6 partnery-poskytovateliEvropě. Tito partneři budou vyškoleni v prezentaci a zavádění programu CyberMentors ve školách a organizacích pracujícími     s mladými lidmi;

c.  bude vycvičeno minimálně 200 CyberMentorůkaždé ze spolupracujících zemí, a dalších 1.800 mentorů ve Spojeném království. Celkový počet nových dobrovolníků získaných a vyškolených v rámci projektu tak bude 3.200. Na základě současného pozorování efektivity programu předpokládáme, že tito noví mentoři budou schopni poskytnout pomoc minimálně 160.000 dětí ročně.

d.  komplexní nezávislé sledování a hodnocení projektu vedené Goldsmith UniversityLondýně;

e.  bude nastartován systém poskytování a šíření informací každé ze spolupracujících hostitelských zemí; výsledky programu budou prezentovány na konferenci v Bruselu.

Zajímá vás tematika prevence šikany?
Pokud vás zaujal náš projekt a problematika šikany a rádi byste se zapojili, nabízíme následující možnosti spolupráce:

Je vám více než 18 let? Zúčastněte se specializovaného školení a staňte se jedním z dobrovolníků, kteří poskytují dětem pohled na jejich problém z pozice zkušeného life-mentora!

Působíte ve škole či organizaci pracující s aktivními dětmi? Přihlaste své děti na specializované školení, díky kterému se naučí efektivně a citlivě pomáhat svým vrstevníkům a působit jako mentoři, a to v online i v offline prostředí!

Pracujete s dětmi nebo i dospělými členy místní komunity? Pomozte nám s propagací projektu a s rozvířením diskuze o dětské šikaně!

Projekt financován z programu Daphne III

Oficiální stránky projektu zde

Tisková konference: 18.6.2014

Zde je k dispozici tisková zpráva.

Zde naleznete program tiskové konference.
Zde naleznete handout pro tiskovou konferenci.

Zde naleznete pozvánku "Jak se děti mohou bránit šikaně a kyberšikaně".

Zde je k dispozici prezentace projektu BeatBullying ve formátu ppsx.
Zde je k dispozici prezentace "Šikana v ČR".
Zde je k dispozici prezentace programu BeatBullying.
Zde je k dispozici prezentace BeatBullying Czech.
Zde je k dispozici prezentace Safer Internet Národního centra bezpečnějšího internetu.
Zde je k dispozici prezentace projektu IOR.

Zde je k dispozici informační leták určený školám.

Zde naleznete poster BeatBullying.
Zde naleznete leták BeatBullying ve formátu A6.

Více informací najdete na oficiálních stránkách projektu:   

 

 

 

 

 

 

nahoru